Берик Даржанов
вице-президент фонда "АЯЛА" по медицинским проектам